Flash movie.
   

Bendruomenių dalyvavimo socialinėje ekonomikoje galimybės“ (2003 - 2004)

Projekto, orientuoto į skurdo ir socialinės atskirties mažinimą metu, atliktas tyrimas, kuriuo siekta nustatyti socialinės ekonomikos diegimo ir vystymo galimybes, įvertinant bendruomenėse teikiamų paslaugų efektyvumą bei atskleidžiant vietos bendruomenės reikmes, ištiriant bendruomenių pajėgumą socialinio, materialaus, fizinio ir žmogiškojo kapitalo požiūriu. Vykdyto tyrimo rezultatai leido parengti poreikiais pagrįstų bendruomenės nuolatinio mokymo programų kryptis bei atskleisti ir apibendrinti bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimo galimybes, siekiant plėtoti bendruomenines paslaugas ir socialinių NVO verslumo formas. Projekto metu organizuoti seminarai socialinės ekonomikos ir Europos Sąjungos socialinės politikos temomis bendruomenių ir NVO atstovams, viešojo administravimo darbuotojams bei akademinės bendruomenės nariams. Projekto įgyvendinimą parėmė Atviros Lietuvos fondas.

                                                                                                                                                                                           Atgal

JUZIS.COM