Flash movie.
   

Projektai:

"Pagalba Lietuvos šeimoms auklėjant vaikus be smurto" (2008-2009)

„Pagalba Lietuvos šeimoms auklėjant vaikus be smurto” (2006-2007)

Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas „In Corpore” (2005 - 2007)

„Filantropijos tradicijos Lietuvoje: tarpdisciplininis požiūris” (2006)

„Parama nacionalinėms ir regioninėms organizacijoms stiprinti” (2004 - 2005)

„Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimas kovojant su skurdu” (2004 - 2005)

Bendruomenių dalyvavimo socialinėje ekonomikoje galimybės“ (2003 - 2004)

Tyrimai:

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro mokymo programų poreikio nustatymo tyrimas (2010-2011)

Paprojekčio  „NVO darbuotojų ir savanorių psicho–socialinių gebėjimų ugdymas“, finansuojamo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „nevyriausybinių organizacijų stiprinimas lietuvoje“  lėšomis, tyrimas siekiant išsiaiškinti paprojekčio programų naudingumą ir tolimesnius NVO darbuotojų ir savanorių tobulinimosi poreikius. (2009-2010)

"Pagalbos asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis, priemonės ir sistema Lietuvoje" (2008-2009) 

„Inovatyvi logistikos specialistų kompetencijų nustatymo, ugdymo ir pasiekimų vertinimo programa e-mokymo (si) platformoje“ (2006)

„Prevencinių mechanizmų, mažinančių moksleivių „iškritimą” iš bendrojo lavinimo švietimo sistemos, kūrimas ir testavimas” (2006)

„Žaliakalnio bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra” poreikių tyrimas (2005)


JUZIS.COM